Homepage


The Team Areas of practice Contact


JAN GROZDANOVIČ LLB

Po získání bohatých zkušeností v anglickém právu a záviděníhodné znalostí odborné angličtiny se Jan Grozdanovič po pádu komunismu na začátku 90. let minulého století vrátil do rodné Prahy. Od té doby nabyl nesčetné zkušenosti v oblastech dovozu a vývozu, korporátních a obchodních investicích a transakcích v oblasti nemovitostí jak pro místní, tak i mezinárodní firmy. Jan Grozdanovič je řídícím partnerem JGA Legal v Praze a zajistí, aby se Vám dostalo takové úrovně mezikulturního porozumění a právních vědomostí, jaké budete potřebovat k tomu, abyste mohli začít podnikat v České republice s jistotou. JGA Legal může zaručit, že nedoplatíte na svoji neznalost kulturních a právních poměrů země, na niž nejste zvyklí.

Jan Grozdanovič se narodil v Praze v roce 1959 a studoval práva na staroslavné Univerzitě Karlově. V roce 1980 odešel do emigrace v Anglii, kde v letech 1981 a 1985 studoval na prestižní London School of Economics, poté pracoval jako koncipient u firmy Gregory, Rowcliffe&Co a v roce 1988 se stal anglickým advokátem. Jeden rok strávil u firmy Berwin Leighton v londýnské City, dalších šest let v mezinárodních právních firmách Baker&McKenzie a Allen&Overy a nakonec jedenáct let ve firmě Seddons Solicitors (poslední dva roky jako řídící partner její pražské kanceláře). V roce 1995 se Jan Grozdanovič stal českým advokátem a roku 2006 založil firmu JGA Legal.

Jan Grozdanovič přispěl k založení Sdružení pro zahraniční investice v České republice, je předsedou České a slovenské právní asociace ve Velké Británii a členem představenstva Britské obchodní komory v České republice. Je častým řečníkem o právních aspektech podnikání v České republice.


© 2006 JGA Legal, tel.: 242 454 755

Homepage